ยินดีต้อนรับสูู่ Hello Sunny Home ... หากคุณกำลังมองหาที่พักผ่อน ให้เราได้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุข ความอบอุ่น และความประทับใจในวันพิเศษของคุณ...

ข้อมูลการชำระเงิน
- สอบถามสถานะบ้านพัก วันที่เข้าพัก ที่หมายเลข 089-6163062 / 080-0188179
- ชำระเงินเต็มจำนวน ตามหมายเลขบัญชี

 

ชื่อบัญชี : นายเทิดพงษ์ สุวรรณพงษ์

เลขที่บัญชี : 4071219696
บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนพหลโยธิน สระบุรี
โทรแจ้งรายละเอียดการโอนเงินที่หมายเลข 089-6163062 / 080-0188179

 

 ** หมายเหตุ **- สงวนสิทธิ์การยกเลิกการจอง จะไม่ได้รับเงินคืน แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ โดยต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

 

กติกาแบ่งปันความรัก และความสุข
- Check in หลังเวลา 14.00 น. (หากต้องการเข้าพักก่อนเวลาสามารถโทรสอบถามได้)
- Check out ก่อนเวลา 12.00 น.
- เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าพัก ขอความร่วมมือไม่สูบบุหรี่ในบ้านพัก
- เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าพัก ขอความร่วมมือไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าบ้านพัก
- เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าพัก ขอความร่วมมือไม่ประกอบอาหารภายในบ้านพัก